Events / Eventos / Events

 

A Far Events ens dediquem a la producció i organització de tot tipus d'esdeveniments ja siguin grans o petits, presentacions, gales, fires, congressos, road shows, inauguracions, etc. 

La capacitat humana i material del nostre grup d'empreses ens proporciona tot el que puguem necessitar per fer realitat el nostre objectiu.

Comptem amb empresa pròpia d'equips de so, llum i audiovisuals, OVERSOUND.

----

  En Far Events nos dedicamos a la producción y organización de todo tipo de eventos ya sean grandes o pequeños, presentaciones, galas, ferias, congresos, road shows, inauguraciones, etc. 

La capacidad humana y material de nuestro grupo de empresas nos proporciona todo lo que podamos necesitar para hacer realidad nuestro objetivo.

  
   Contamos con empresa propia de equipos de sonido, luz y audiovisuales, OVERSOUND. 


   ---- 

Far Events are dedicated to the production and organization of all types of events whether large or small, presentations, galas, fairs, conferences, road shows, openings, etc. 

The material and human capacity of our group of companies provides everything we need to realize our goal. 


   Our company own sound equipment, light and audiovisual OVERSOUND.